top of page

تنها زبان اموزشی در مدارس ایران فارسی است و این در حالی است که زبان مادری نیمی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، فارسی نیست. کودکان ترک، عرب، کرد، بلوچ، گیلک، ترکمن و ... در ایران، از مهدکودک تا پایان دوران دبیرستان محکوم به آموزش دیدن به زبانی غیر از زبان مادری خود هستند که این موضوع آثاری زیانبار و مخرب، برای کودکان غیرفارس و در نهایت برای جامعه ایران در پی داشته است.

آموزش به زبان مادری در یک سیستم آموزش چندزبانه، درخواست بسیاری از فعالین غیرفارس در ایران است که به واسطه عدم اشنایی مردم فارس با سیستم‌های اموزش چندزبانه، مورد توجه و حمایت قرار نگرفته است.

ما یقین داریم پایان بخشیدن به تک‌زبانگی در ایران، با گفتمان سازی و بالابردن سطح آگاهی جامعه فارس‌زبان ایران، نسبت به اثرات مخرب آموزش تک‌زبانه در یک کشور چند‌زبانه و جلب حمایت مردم و فعالین فارس‌زبان از اجرای سیستم آموزش چندزبانه، امری دست یافتنی و حتمی است. هدف ما آشنا ساختن بخش‌های مختلف جامعه ایران با سیستم‌های آموزش چندزبانه در کشورهای مختلف و آثار مثبت چندزبانگی و آثار مخرب تک‌زبانگی در یک کشور چندزبانه، به منظور پایان بخشیدن به آموزش تک‌زبانه در ایران است.

هدف ما چیست؟

jjo.JPG

تدوینگر

 غزل رسولی 

ghazaalrasouli@gmail.com

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
gg.JPG

پشتیبانی فنی 

هومن رسولی  

rasouli.hooman@yahoo.com 

photo_2021-02-24_02-23-45.jpg

سردبیر 

محسن رسولی  

mohsen.rasouli@yahoo.com

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
bottom of page