top of page

آموزش زبان مادری و اتهام تجزیه طلبی

دریا هدایی، داروساز است، دریا طعم تلخ محرومیت از زبان مادری را چشیده و حالا او که زبان مادری خود را در بزرگسالی‌ یافته، تصمیم گرفته تا کودکانش، طعم تلخ این محرومیت را تجربه نکنند. دریا زبان ترکی را از کودکی به فرزندانش آموزش داده و برای کمک به سایر مادرانی که همفکر او هستند در اینستاگرام به آموزش زبان ترکی آذربایجانی پرداخته است.


خانم هدایی همچون سایر فعالین حقوق زبانی با انگ قوم گرایی و تجزیه طلبی روبرو شده اما او راه خود را یافته و در مسیر رسیدن به هدف، توجهی به مخالفان مغرض و تمامیت خواه ندارد. به امید پایان تک زبانی در کشور چند زبانه ایران0 comments

Comments


bottom of page