top of page

اقلیت اتنیکی و تبعیض اتنیکی

هربار که از واژه اقلیت اتنیکی استفاده می‌کنیم عده‌ای اعتراض می‌نمایند که ترک و کرد و عرب و بلوچ و بقیه اتنیک های غیر فارس، اقلیت نیستند و اصلا استفاده از کلمه اکثریت و اقلیت اشتباه است. در این ویدئو مختصرا توضیح داده شده که "اقلیت به چه گروه هایی اطلاق می‌شود؟" و "چرا می‌بایست از این واژه برای نشان دادن گروه های تحت تبعیض استفاده کرد؟" و "چه تبعیض‌های عمده و فاحشی علیه گروه های اتنیکی در ایران وجود دارد؟"
0 comments
bottom of page