top of page

بزرگترین اشتباه ملی، تحمیل زبان فارسی!

دکتر ناصر شاهین پر (تاریخ دان) در خصوص تحمیل زبان فارسی در ایران می گوید بزرگترین اشتباهی که درکشور شد این بود که به خاطر ناسیونالسیم ملی، همه را وادار کردیم تا فارسی حرف بزنند، درصورتیکه در هزار سال گذشته همه حکومت ها ترک بودند، از سلجوقیان بگیرید تا قاجاریان، همه اینها ترک بودند، که جمعیت کثیری که بیش از ۴۰درصد جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. این زورگویی بود، دیکتاتوری بود، نه ملی گرایی!

Comentarios


bottom of page