top of page

تاثیر دو زبانه بودن برهوش افراد

پژوهش های اخیر نشان داده اند که افراد دوزبانه همزمان صـاحب مزایـایی در عقـل وشعور هستند که دامنه ی آن از فکر خلاق تا پیشرفت سریع در شکوفایی شناختی و حساسیت بیشـتردر ارتباط گسترده میشود. مثلاً دوزبانه ها برای هر شئی و ایده دو یا چند واژه میدانند. بعضاً کلمات متناظر در زبان های مختلف معنای ضمنی متفاوتی دارند. آن ها قادرند گسـتره ی معنـایی پیونـدها وتصاویر را بسط داده و با انعطاف و خلاقیت بیشتری بیاندیشند.


تاکنون هیچ شاهدی در دست نیست که نشان دهد دوزبانگی زودهنگام موجب آسیب رساندن به قوای ذهنی و شناختی کودک می شود. حتـی شـواهد تـا حـدی حـاکی از تـأثیر مثبـت دوزبـانگی زود هنگام بر قوه ی تفکر کودک می باشد. بنابراین می توان ادعا کرد افراد دوزبانه در مقایسـه بـا افـرادتک زبانه امکان بالقوه هوشیاری ، روانی و انعطاف پـذیری بیشـتری در زبـان و تفصـیل بیشـتری دراندیشیدن دارند.


الن بیالیستاک، متخصص نورولوژی می گوید کوکان دوزبانه انعطاف پذیرتر هستند چون هر بار صحبت می کنندهر دو زبان در ذهن فعال می شوند و مغز باید مربوط را از نامربوط جدا کند. مغز گزینه های بیشتری دارد و هر چه بیشتر مجبور به انتخاب بشود گوینده انعطاف پذیرتر می شود.پژوهشگران همچنین باور دارند که دو زبانه بودن باعث می شود توانایی فرد در حل مسئله بیشتر شود و حس همدردی در او قویتر شود. الن بیالیستاک، پژوهشگر کانادایی دانشگاه یورک معتقد است که دوزبانه بودن ظهور علائم آلزایمر، اما نه خود بیماری را به تعویق می اندازد.


دو زبانه بودن خطراتی هم دارد و مهمترینش این است که زبانها نباید مخلوط شوند. سیلیویا پردس، معلم زبان پرتغالی مدرسه بین المللی در لیون می گوید: «خطری که کودکان دوزبانه را تهدید می کند این است که شالوده قوی در یکی از زبان های مادریشان نداشته باشند و این باعث می شود در زبان دومشان هم دچار اشتباهات فونتیک شوند. مثلا در متن پرتغالی لغتهای فرانسوی پیدا می کنند و حتی لغتهای پرتغالی را به شکل فرانسوی در می آورند.»


بنابراین حتی کودکان دو یا سه زبانه نیاز به یک زبان قوی اصلی دارند در غیر این صورت زبان‌شان نیمه-زبان می‌شود، یعنی هیچ‌کدام از دو زبان را بخوبی یاد نمی‌گیرند. پاسکال فینو، مدیر مکتب می‌گوید: «بررسی‌ها نشان می‌دهد حتی کودکانی که از زمان تولد با دو زبان سر و کار داشته‌اند به یک زبان اتکای بیشتر دارند. اگر یک زبان قوی نداشته باشند یادگیری خیلی پیچیده خواهد شد. به جای این که با تکیه بر یک زبان زبان دیگر را بفهمند، زبان‌ها را با هم مخلوط می‌کنند و این چیزیست که باید به هر قیمتی از آن پرهیز کنیم.»


لینک منبع
0 comments
bottom of page