تجزیه کشور با زبان مادری

حتما در گفتگوهای مختلف در رابطه با آموزش به زبان مادری با این پرسش ها و عبارات مواجه شده اید: هر کشوری یه زبان رسمی داره و آموزش فقط به اون زبان صورت می گیره! اگر هر کسی به زبان خودش درس بخونه چطوری مردم قسمتهای مختلف کشور با هم ارتباط داشته باشن؟ یه عالمه زبون مختلف تو ایران داریم چطوری یه بچه همشون رو یاد بگیره؟ اگر هر کسی به زبون خودش درس بخونه مملکت به سمت تجزیه میره! اگر روش خیلی خوبیه چرا آمریکا اینکار رو نکرده؟ تمامی این عبارتها و پرسش ها، چرندیاتی هستند که از ناآگاهی نسبت به سیستم های آموزش چندربانه ناشی می شوند!0 comments