top of page

تجزیه کشور با زبان مادری

حتما در گفتگوهای مختلف در رابطه با آموزش به زبان مادری با این پرسش ها و عبارات مواجه شده اید: هر کشوری یه زبان رسمی داره و آموزش فقط به اون زبان صورت می گیره! اگر هر کسی به زبان خودش درس بخونه چطوری مردم قسمتهای مختلف کشور با هم ارتباط داشته باشن؟ یه عالمه زبون مختلف تو ایران داریم چطوری یه بچه همشون رو یاد بگیره؟ اگر هر کسی به زبون خودش درس بخونه مملکت به سمت تجزیه میره! اگر روش خیلی خوبیه چرا آمریکا اینکار رو نکرده؟ تمامی این عبارتها و پرسش ها، چرندیاتی هستند که از ناآگاهی نسبت به سیستم های آموزش چندربانه ناشی می شوند!Comments


bottom of page