top of page

تعصب و تبعیض

تعصب یک نگرش غیرمنصفانه یا نادرست (معمولاً منفی) نسبت به یک فرد است که صرفاً بر اساس عضویت افراد در یک گروه اجتماعی استوار است. به‌عنوان مثال، یک فرد ممکن است دیدگاه‌­های ناخواسته­‌ای نسبت به یک نژاد یا جنسیت خاص و سایر موارد داشته باشد (برای مثال نگاه تبعیض‌آمیز جنسیتی). تبعیض؛ رفتار یا اقداماتی معمولاً منفی است، نسبت به فرد یا گروهی از افراد، به خصوص بر اساس جنسیت، نژاد، طبقه اجتماعی و غیره.

یک فرد متعصب ممکن است بر اساس نگرش خود عمل نکند. بنابراین، یک فرد می‌تواند نسبت به یک گروه خاص متعصب باشد، اما علیه آنها تبعیض قائل نشود. اگر شما در حال نوشتن یک مقاله روانشناختی باشید، باید بدانید که مطابقت و یا همنوایی نیز می‌­تواند به عنوان توضیحی برای تعصب استفاده شود. به موارد پایین توجه کنید.


نمونه‌هایی از تبعیض

تبعیض نژادی: آپارتاید یک سیستم تبعیض و تفکیک نژادی بود که در آفریقای جنوبی از سال ۱۹۴۸ تا ۱۹۹۴ اجرا شد. مردم غیر سفیدپوست از رأی دادن منع شده و در جوامع جداگانه زندگی می‌کردند. در طول جنگ جهانی دوم – در آلمان و سرزمین‌های تحت کنترل آلمان- مردم یهودی می‌­بایست ستاره­‌های زرد رنگی را بر روی لباس خود نصب می­‌کردند تا نشان دهند یهودی هستند. بعدها، یهودیان توسط نازی‌ها در اردوگاه­‌های کار اجباری فرستاده شدند.

تبعیض سنی: تبعیض سنی، یک نوع تبعیض علیه یک فرد یا گروه بر اساس سن است.

تبعیض جنسی: در جوامع غربی، زنان اغلب در محل کار با رفتار­های تبعیض‌­آمیز مواجه هستند و در مقابل، مردان اغلب در محیط خانه و خانواده با تبعیض رو در رو می­‌باشند. به عنوان مثال پس از طلاق، زنان به طور عمده نسبت به مردان بیشتر از کودکان مراقبت­‌های اولیه را به عمل می‌­آورند. همچنین زنان برای انجام کاری مشابه با مردان، به طور متوسط درآمد کمتری را دریافت می­‌کنند.


همنوایی؛ توضیحی برای تعصب و تبعیض: تأثیراتی‌که موجب‌می‌شود افراد دارای تبعیضات جنسیتی یا نژادی باشند، ممکن‌است مثلا از جانب والدین و عضویت در گروه ناشی شده‌باشد. تطابق یا همنوایی با هنجارهای اجتماعی به این معنی است که افراد مجموعه رفتارهای معمول (عادی) مرتبط با یک گروه خاص یا جامعه را اتخاذ می‌کنند و با آن هماهنگ می‌­شوند. هنجارهای اجتماعی، یکی از تاثیرات احتمالی بر روی تعصب و تبعیض است. مردم ممکن است باورها و احساسات تبعیض‌آمیز داشته و به شیوه‌­ای تبعیض­‌آمیز نیز عمل کنند، زیرا آنها با آنچه که در گروه­‌های اجتماعی که به آن تعلق دارند عادی تلقی می­‌شود، همنوا و هماهنگ می­‌شوند.


همنوایی با هنجارهای اجتماعی ممکن است توضیح دهنده­ی برخی از موارد تعصب باشد. در عین حال باید توجه داشت که هنجارها در طول زمان تغییر می‌کنند. بنابراین این امر تنها می‌تواند برخی از راه­‌ها را برای توضیح تعصبات فراهم آورد.


لینک منبع

0 comments
bottom of page