top of page

جایگاه زبان مادری در فرهنگ ایرانی و سوئدی

گذشته از ممنوعیت آموزش زبان های غیرفارسی در مدارس ایران، سال ها است که بسياري از خانواده هاي غیرفارس، از ترس تحقیر شدن کودکانشان به خاطر لهجه و زبان، از آموزش زبان مادری به کودکان خود، پرهیز می نمایند، اين عارضه نسل جديد را اماج تهي بودن قرار داده است. به نظر می رسد گذشته از ضرورت بازنگری در ساختار آموزشی ایران، بازنگری فرهنگی نیز اجتناب ناپذیر است.0 comments

Comments


bottom of page