top of page

داستان بسیاری از کودکان غیرفارس!

این کودک غیرفارس می‌خواهد به هر قیمتی شده مفهومی برای واژه سرمایه در ذهن خود بیابد. این داستان بسیاری از کودکانی است که زبان مادری آنها غیر از زبان فارسی است، داستانی که در سالهای نخست مدرسه با ان مواجه هستند و ضربه سنگینی بر روح و روان آنها وارد می نماید.


0 comments

Comentarios


bottom of page