top of page

زبان فاذری یا ناقوس مرگ ترکی آذربایجانی؟

پس از یکصد سال تحمیل زبان فارسی به غیرفارس زبانان، شاهد مرگ زبانهای غیرفارسی در ایران هستیم. گاهی شخص زبان مادری خود را در ترکیب با کلمات فارسی به کار می برد و گاه بر عکس! یعنی زبان فارسی را با جایگزینی برخی کلمات زبان خود، صحبت می کند و گاه در یک مکالمه دچار سردرگمی شده و گاهی فارسی و گاهی به زبان خود صحبت می نماید.


ترکهای آذربایجان به کلامی که از در هم آمیختن دو زبان ترکی و فارسی، شکل گرفته باشد، زبان فاذری گویند. زبانی که صدای مرگ زبان ترکی آذربایجانی از آن به گوش می رسد. در توضیح زبان فاذری چنین گفته اند: «فاذری» زبانی است که از ترکیب دو زبان #ترکی و #فارسی که بدون رعایت اصول و قواعد زبان ترکی و غافل از گنجیه واژگان غنی و وسیع این زبان قدرتمند، در بین بخشی از مردم آذربایجان رایج گردیده و به وفور مورد استفاده قرار می گیرد و متاسفانه برخی به استفاده دست و پا شکسته از افعال ترکی در پایان جملات اکتفا ننموده و سخنان خود را به طرز فاجعه آمیزی به فارسی ادا می کنند. گسترش این موضوع در بین گزارشگران و مجریان شبکه های تلویزیونی استان #آذربایجان نظیر آذربایجان، #سهند، #سبلان و #اشراق، باعث شده تا بسیاری از فعالین عرصه زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی، برنامه های به اصطلاح ترکی شبکه های استانی را مهم ترین عامل در تغییر زبان گفتاری مردم از ترکی معیار به #فاذری معرفی نمایند.


0 comments

Comments


bottom of page