top of page

زبان مادری و تجزیه طلبی

خانم پولت سامولیان (زبان‌شناس) در خصوص آموزش به زبان مادری می‌گوید ما در دوران بلوغ مدرنیته و به عبارتی در پسامدرنیته هستیم و حقوق مختلف از جمله حقوق زبانی بسیار مهم هستند و ربط دادن مطالبات زبانی به تجزیه طلبی، درست نیست.لینک به مطلب در اینستاگرام0 comments
bottom of page