top of page

زبان میانجی یا ابزارهویت زدائی؟

در گفتگوهای مربوط به آموزش به زبان مادری وقتی به سیستم آموزشی با محوریت زبان فارسی ایراد می‌گیریم، عده‌ای می‌گویند همه باید فارسی یاد یگیرند تا افراد گروه‌های مختلف زبانی بتوانند با هم ارتباط برقرار کنند و تلاش می‌کنند به بهانه میانجی بودن زبان فارسی، سیستم تک زبانه فارسی را تطهیر نمایند.


0 comments

Kommentare


bottom of page