top of page

زبان نامادری و اعتماد به نفس کودک

آموزش به زبانی غیر از زبان مادری، به اعتماد به نفس کودکان آسیب می‌زند و یادگیری آن‌ها را کاهش می‌دهد. همه حق‌دارند که تحصیلات خود را به زبان مادری خود آموزش ببینند.

غفلت رسمی‌ و غیررسمی، عمدی و غیرعمدی خانواده‌ها و دولت‌ها از ایجاد زمینه برای رشد کودک با زبان مادری‌اش، جفا در حق کودک، فرهنگ و جامعه است. نادیده‌گرفتن زبان مادری کودکان و تحمل یک زبان به‌مثابهٔ زبان ملّی که به‌غایت نادرست است، حاصلی جز سست‌کردن هویت فردی، قومی‌ و ملّی نخواهد داشت. زبان رسمی‌ یا زبان مدرسه‌ای، زبان ملّی نیست. زبان مادری هر کس، زبان ملّی او است.0 comments

Comments


bottom of page