top of page

زبان های مادری در کشور جهار زبانه سوئیس!

یکی از مسائلی که همواره مورد اختلاف نظر بخشهای مختلف روشنفکران ایرانی است، مسئله #زبان_مادری است. غیرفارس زبانها معتقدند که #آموزش_به_زبان_مادری بیش از این که یک خواسته باشد، یک حق و یک ضرورت است اما مخالفین با بهانه های مختلف از جمله اینکه سیستم آموزش با چندین زبان مختلف قابل اجرا نیست؛ این خواسته را مردود می دانند. در این مستند، با بررسی سیستم آموزشی در کشور چند زبانه ی سوییس، اجرایی بودن این سیستم نشان داده شده است.


0 comments
bottom of page