top of page

زمان در دام زبان!

دانشمندان مفاهیم زیادی برای زمان تعریف کرده‌اند ولی آیا این تعریف مربوط به زبان افراد نیست؟ طبق مطالعه‌ای که اخیرا انجام شده است، زبانی که افراد صحبت می‌کنند بر روی درک آن‌ها از گذر زمان تاثیر دارد.


افرادی که با زبان سوئدی و انگلیسی صحبت ی‌کنند، زمان را با فاصله می‌سنجند؛ برای مثال زمانی که طول می‌کشد آن فاصله را راه بروند یا به عبارتی کوتاه یا بلند. افرادی که به زبان یونانی یا اسپانیایی حرف می‌زنند، زمان را بر حسب حجم یا مقدار درک می‌کنند به عبارتی کوچک یا بزرگ بودن.


این مطالعه بر روی ۴۰ فرد سوئدی و ۴۰ فرد اسپانیایی انجام شد. به هر دوی این دو گروه یک محفظه را روی صفحه نمایش نشان دادند که در مدت ۳ ثانیه پر می‌شود یا این که آن مسافت پیموده می‌شود. این محفظه مجازی طولی معادل ۱۵ سانتی‌متر داشت که در عرض ۳ ثانیه پر می‌شد. نکته اصلی در این مطالعه این بود که این افراد زمانی که سپری می‌شود را چگونه درک می‌کنند.افرادی که سوئدی حرف می‌زدند زمان بیشتری را درک می‌کردند و به عبارتی زمان برای‌شان طولانی شده بود ولی افرادی که اسپانیایی حرف می‌زدند همان سه ثانیه را درک کردند. این مطالعه نشان داد که کسانی که بر اساس فاصله زمان را درک می‌کنند تخمین زمانی خوبی ندارند و یا زمان را طولانی‌تر احساس می‌کنند. البته این که زمان طولانی بشود خیلی هم بد نیست، بسته به موقعیتی دارد که شما در آن قرار دارید!


برای این که تاثیر مولفه‌های دیگر را کنار بگذاریم، محققین آزمایش مشابه‌ای را بر روی ۷۴ فرد دو زبانه سوئدی – اسپانیایی انجام دادند. فقط این بار، شرکت‌کنندگان یکبار به زبان سوئدی نتیجه را می‌نوشتند و یکبار به زبان اسپانیایی. محققین نتایج یکسان با آزمایش قبلی بدست آوردند. زمانی که این افراد به زبان سوئدی می‌خواستند بنویسند زمان را طولانی‌تر احساس می‌کردند ولی زمانی که به اسپانیایی می‌خواستند بنویسند زمان را واقعی درک می‌کردند. ولی اگر از این افراد خواسته نمی‌شد که به زبان خاصی جواب بدهند، آن‌ها خودکار زمان درست را درک می‌کردند و به دلیل درک مشکل زمان در یک زبان، به مشکل نمی‌افتادند.


افراد دو زبانه قدرت انطباق ادراکی زیادی دارند و در مطالعات این امر نیز ثابت شده است یا به عبارتی آن‌ها به راحتی مفاهیم دشوار را درک می‌کنند. توانایی و ظرفیت‌های زبانی‌شان در زبانی که صحبت می‌کنند به سرعت تغییر می‌کند، آن هم بصورت غیرارادی و ناخودآگاه. این دو زبانه بودن بر روی احساسات، درک تصویری و درک زمان تاثیر دارد و همچنین دو زبانه تاثیر مثبتی بر روی یادگیری، انجام چند کار در یک زمان و به صورت کلی سلامت روان و عقلانی دارد. اما واقعا چگونه بلد بودن یک زبان دیگر می‌تواند چنین مزایایی داشته باشد مشخص نیست.


نویسنده: محمدابراهیم نیکبخت

لینک مطلب0 comments
bottom of page