top of page

ماجراي كتاب «آناديلي» چه بود

چندسال پیش تدريس كتابي تحت عنوان «آناديلي» در مدارس زنجان اعتراضات و حاشيه‌هاي فراواني به‌ دنبال داشت. خبر چه بود: کتاب "آلتى ايلليك ابتدايى مدرسه لر اوچون" برای تدریس در مدارس مناطق ترک‌نشین توسط محمدرضا باغبان کریمی با همکاری اداره آموزش و پرورش استان زنجان تالیف شد و انتشارت نیکان کتاب را در ۱۰۴ صفحه و به قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر نمود. این کتاب می‌توانست به‌عنوان اولین کتاب درسی ادبیات ترکی برای دانش آموزان مدارس ترک‌نشین برای آموزش زبان مادری (آنادیلی) مورد استفاده قرار گیرد».


انتشار کتاب آنادیلی با اعتراض گسترده تمامیت خواهان و فارس گرایان روربرو گردید، معترضان، اين كتاب را به‌شدت «ضدايراني» دانسته و گفتند: «اين كتاب برای تدريس کودکان پایه یکم تا ششم درنظر گرفته شده است و سعی در القای تفکرات پان‌ترکیستی و قوم‌گرایانه به دانش آموزان دارد. از آن جمله به کودکان القا می‌شود که گویا «تورک» هستند. در این کتاب چهره‌های تاریخ و فرهنگ ایران زمین مانند مولانا، ابن سینا، سهرودی و ... با تعمد و اصرار زیادی «تورک» معرفی شده‌اند. در کتاب مذکور، مردم شریف آذربایجان با عنوان «تورک»، 17 بار مورد خطاب قرارگرفته‌اند». سالار سيف‌الديني یکی از مخالفان این کتاب مي‌گويد: اين كتاب را پان‌ترك‌ها نوشته بودند و ارتباطي با آموزش و پروش نداشت.


طبق معمول با انکار هویت ترکهای ایران و با چماق تجزیه طلبی و برچسب پانترکیسم، این کتاب نیز به آتش زیر خاکستر گروه های غیرفارس افزوده شد.


0 comments

Comments


bottom of page