top of page

ممنوعیت به کارگیری اسامی غیرفارسی و کمی سانسور

اعتراض به انکار هویتی ترکها و کردها و سانسور در تلویزیون کلمه

ویدیوی زیر شامل بخشی از مصاحبه سرپرست مجموعه پایان تک زبانی (محسن رسولی) با تلویزیون کلمه در خصوص اظهارات اخیر وزیر ارشاد ایران مبنی بر استفاده از نیروی انتظامی جهت اجرای ممنوعیت به کارگیری اسامی غیرفارسی در واحدهای صنفی، محصولات تجاری و … است که متاسفانه با سانسور مسئول یا مسئولین ذیربط در آن تلویزیون همراه شده است.


در قسمتی از مصاحبه میهمان دیگر برنامه جناب بهمن امیرحسینی (معاون دبیرکل حزب مشروطه) با انکار هویت اتنیکی و فرهنگی هموطنان کرد و ترک ، آنها را کردزبان و آذری زبان معرفی نمودند که با واکنش و اعتراض محسن رسولی همراه شد که میهمان برنامه در پاسخ به این اعتراض، ضمن قطع سخنان رسولی، خود را آذربایجانی ‌الاصل و آذری ‌زبان معرفی نمود و مطالب پیشین خود را تکرار نمود و…، متاسفانه تمامی این بخش از مصاحبه در اقدامی غیرحرفه‌ای از سوی تلویزیون کلمه مورد سانسور قرار گرفته است.


با توجه به اینکه پیش از این نیز شاهد مسایل مختلفی از سوی این تلویزیون و مجری این برنامه (عبدالباسط محمدپور) به شرح ذیل بوده‌ایم تصمیم به عدم شرکت در برنامه‌های تلویزیون مذکور گرفته‌ایم. به امید فردایی بدون سانسور


۱. مجری برنامه مذکور پیش از این، کمپین منوفارسی را محصول عربستان و انگلستان معرفی نموده بود.

۲. مجری برنامه، مجموعه پایان تک‌زبانی را در هنگام کمپین منوفارسی متهم به نشر روایات اغراق‌آمیز نموده بود.

۳. مجری برنامه پیش از این، کمپین منوفارسی را دشمنی با زبان فارسی معرفی نموده بود.

۴. پیش از این نیز حضور یکی دیگر از اعضای مجموعه پایان تک‌زبانی (سئویل سلیمانی) در تلویزیون کلمه با سانسور همراه شده بود.

۵. ویدیو مصاحبه مذکور به دلایلی نامشخص در یوتیوب قرار داده نشده که دلیل آن هر چه باشد از نظر ما محل اشکال است.


اعتراض به انکار هویتی ترکها و کردها و سانسور در تلویزیون کلمه
اعتراض به انکار هویتی ترکها و کردها و سانسور در تلویزیون کلمه

0 comments
bottom of page