top of page

مهاجرت و زبان مادری

آیا در کشوری که زبان مادری کودک با زبان رسمی و آموزشی متفاوت است، می بایست از صحبت به زبان مادری با کودک خودداری نمود؟

با تشکر از شبکه رادیو تلویزیونی AMG


0 comments

Comments


bottom of page