top of page

نتیجه تحمیل زبان و فرهنگ فارسی

بخشی از صحبتهای خانم #شادی_امین​ در توضیح اینکه چرا برخی از سنن و آداب ملت فرودست، شانس حضور عادی در کشور را پیدا نکردند، چگونه فرهنگ فارس با تکیه بر قدرت و ثروت جامعه، علائق و سلائق خود را به ‌صورت بطئی و گاه بدون خشونت عریان بر دیگر فرهنگ‌ها تحمیل می‌کند.

#شادی_امین​، فعال حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی و از مدیران «سازمان عدالت برای ایران» می‌باشد.0 comments
bottom of page