top of page

وظیفه خانواده؟ آموزش زبان مادری یا رسمی؟

برخی از منتقدین می گویند: وظیفه آموزش زبان مادری و نیز آموزش زبان رسمی تا پیش از دبستان به عهده خانواده است. نظر شما چیست؟


برنامه چارچوب، تلویزیون آزادی

مجری: بیتا جوراب دوز

میهمان: محسن رسولیbottom of page