top of page

چرا در المان به فرزندم فارسی یاد ندادم

سانای الداش یکی از ترکهای آذربایجانی ساکن آلمان می گوید: به فرزندم فارسی یاد ندادم چون زبان مادری ما، زبان ترکی است و زبان دوم ما در این کشور زبان آلمانی است و فرزند من، نه نیازی به آموختن زبان فارسی دارد و نه ضرورتی برای یادگیری زبان فارسی وجود دارد.

سانای می گوید بارها از سوی هموطنان فارس زبان ساکن آلمان، متهم به تجزیه طلبی شده چون به کودکش فارسی را نیاموخته! هموطنانی که هنوز مفهوم زبان مادری را درک نکرده اند و گمان می کنند که در آن سوی مرزهای سرزمین اهورائیشان نیز می بایست مشغول به تحمیل زبان فارسی به غبرفارس زبانها باشند.0 comments
bottom of page