چرا در المان به فرزندم فارسی یاد ندادم

سانای الداش یکی از ترکهای آذربایجانی ساکن آلمان می گوید: به فرزندم فارسی یاد ندادم چون زبان مادری ما، زبان ترکی است و زبان دوم ما در این کشور زبان آلمانی است و فرزند من، نه نیازی به آموختن زبان فارسی دارد و نه ضرورتی برای یادگیری زبان فارسی وجود دارد.

سانای می گوید بارها از سوی هموطنان فارس زبان ساکن آلمان، متهم به تجزیه طلبی شده چون به کودکش فارسی را نیاموخته! هموطنانی که هنوز مفهوم زبان مادری را درک نکرده اند و گمان می کنند که در آن سوی مرزهای سرزمین اهورائیشان نیز می بایست مشغول به تحمیل زبان فارسی به غبرفارس زبانها باشند.0 comments