top of page

گفتگو با عقیل دغاقله پیرامون جامعه شناسی سکوت و تجزیه هراسی

عقیل دغاقله، فعال سیاسی عرب به توضیحاتی در باره ساختار تبعیض‌آمیز جامعه مدنی پرداخته و معتقد است: «سکوت امری انفعالی نیست. ما بی‌دلیل ساکت نیستیم. بسیاری اوقات اموری اطراف ما رخ می‌دهند که ما نمی‌خواهیم در مورد آنها چیزی بشنویم، چیزی ببینیم و چیزی بگوییم. سکوت نتیجه این فرایند فعالانه در ندیدن،‌ نشنیدن و نگفتن است.»


دغاقله ضمن تحلیل اجتماعی سکوت می گوید: «سکوت بازتابنده ساخت تبعیض آمیز قدرت است. اگر در جایگاه مسلط هستید، دوست ندارید در مورد وضعیت افراد تحت سلطه چیزی بشنوید. اگر مرد هستید، ‌دوست ندارید در جمعی قرار بگیرید که از رنج زنان در آن گفتگو می‌شود. اگر سفیدپوست هستید دوست ندارید شنونده بحث رنج سیاه‌پوستان باشید و اگر شیعه هستید دوست ندارید از رنج و مشکلات اقلیت‌های دینی در ایران بشنوید.»


این فعال سیاسی عرب در پایان خطاب به جامعه مرکز می‌نویسد: «این سکوت شما کنشی هدفمند و فعالانه است. با آن اجازه می‌دهید دولت بتواند هر گونه بخواهد با این زندانیان برخورد کند. والبته شما نیز نه چیزی دیده‌اید، نه چیزی شنیده‌اید و نه چیزی خواهید گفت.»


دغاقله اشاره ای به وحشت اخلاقی دارد و می گوید وحشت اخلاقی به مجموعه‌ای از شیوه‌ها، روش‌ها و استراتژی‌های با هدف ایجاد وحشت گفته می‌شود که یک گروه ذینفع برای سرکوب و کنترل یک اقلیت به کار می‌گیرد. به عنوان مثال وقتی قرار است با مهاجران غیرقانونی در آمریکا برخورد شود، یک هراس و وحشت از مهاجران غیرقانونی (کسانی که از آمریکای جنوبی می آیند) تولید می‌شود. این مهاجران به عنوان افرادی خطرناک، مجرم و خطرناک معرفی می‌شوند. هنگامی که این وحشت اخلاقی از آن گروه اقلیت شکل گرفت، آنگاه راه برای برخوردهای غیرقانونی، سرکوبگرانه و خشونت‌آمیز باز می‌شود. اگر گروه ذینفع توانست وحشت اخلاقی را ایجاد کند، آنگاه قادر خواهد بود که سیاست‌های قهری خود را نیز اعمال کند.

0 comments
bottom of page