شصت و یک دقیقه روایت، روایاتی از رنج زیسته مردمان غیرفارس

برگزیده ای از منوفارسی، روایات رنج زیسته مردمان غیرفارس در سیستم تک زبانی. برگرفته از کلاب هاوس پایان تک زبانی0 comments